Sumiyoshi Kodomo Nohgaku-Matsuri

Sumiyoshi Kodomo Nohgaku-Matsuri

Sumiyoshi Kodomo Nohgaku-Matsuri

Date/TimeTue, 27 Aug 2013 13:30 start
LocationKisshoden, Sumiyoshitaisha (Sumiyoshi Grand Shrine)
AdmissionAdvance Ticket:
Child: Free Adult: 1,000 yen
Same-day Ticket
Child: 500 yen, Adult: 1,500 yen
Organizer/HostSumiyoshi Soribashinoh Jikko Iinkai
Sponsor/PartnerSumiyoshi-ku, Suminoe-ku, Osaka City Board of Education, Osaka Prefecture Board of Education, Sumiyoshi Meisho Hozonkai
ContactSumiyoshi Taisha TEL: 06-6675-3591 FAX 06-6675-3311

Kisshoden, Sumiyoshitaisha (Sumiyoshi Grand Shrine) Access Map

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.